baleni
Slide Background

Vă aducem la cunoștință faptul că, în baza dispozițiilor Legii nr.192/2018 pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitult minim garantat, persoanele juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, care au nevoie de forță de muncă și funcționeză pe raza comunei Vânători, pot depune solicitare pentru desfășurarea activităților sezoniere de către beneficiarii de ajutor social, la Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Vânători.

Solicitarea trebuie să fie scrisă precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioda de desfășurare a activității sezoniere, conform art. 6^2 din Lege 192/2018.

Remunerarea activității desfășurate, norma de lucru, precum și alte obligații se fac în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată cu modificarile și completările ulterioare.